Layout og identitet

Websitets visuelle udformning er styret ved hjælp af websitets tema eller theme. Der kan kun være ét theme knyttet til websitet, og det er her, at sitets indstillinger i forhold til layout, typografi, farver og andre stilistiske egenskaber foretages.

Theme

Et theme kan betragtes som en grafisk skabelon, der gælder for samtlige sider på websitet og som sørger for, at stilistiske definitioner overholdes automatisk på alle siderne. Der findes mange forskellige themes, der er større eller mindre omfang leverer en færdigdesignet hjemmeside. Der vil som regel være mulighed for at foretager indstilling af:

 • Logo
 • Typografi
 • Farvekoder til links, overskrifter og andre designelementer
 • Sidernes generelle opbygning
 • Faste elementer

Et theme kan købes som en færdig pakke eller udvikles fra bunden som en skræddersyet løsning af en udvikler.

Layout

Hver enkelt webside er bygget op af mindst tre elementer:

 • En Header i toppen, som typisk indeholder logo og navigation
 • En Footer i bunden, som mest anvendes til copyright- og kontaktdata og danner en visuel afslutning på siden
 • Et indholdsområder (body), som udspænder sig mellem header og footer, mest betegnet som Content
 • Desuden kan der også anbringes en Sidebar, som indeholder forskellig funktionalitet og som anbringes i siden (som navnet antyder) eller i bunden af en side.

Alle elementerne, pånær Content, er faste elementer og (som udgangspunkt) identiske overalt på websitet. De forskellige indholdstyper er som regel layoutet forskelligt, således at brugeren har nemt ved at identificere sammenhængen, som den aktuelle side indgår i. Alt dette styres gennem themets centrale indstillinger.

Page Builder

Når det overordnede design er defineret og websitets forskellige indholdstyper har fået en fast skabelon, er der indholdet tilbage. Og uanset, hvorledes du redigerer indholdet, skal themet være i stand til at gengive dit indhold efter de samme principper som al andet indhold på siden.

Der er to måder at redigere indhold på:

 • Systemets indbyggede standard-editor
 • En Page Builder, som oftest leveres sammen med themet

Et veldesignet website, der tager hensyn til en forfatter/redaktør uden tekniske eller designmæssige kundskaber, baserer så meget af indholdsredigeringen på standard-editoren. Her er fordelen, at der foreligger et begrænset sæt værktøjer til fremhævning af tekst, opsætning af punktlister og så videre – og ikke andet end det. På den måde er det nemt for themet at håndtere indholdet og præsentere det korrekt på den pågældende side.

Nogle sider på et website kræver dog et særligt layout, som udvikleren eller designeren har sat op med en page builder. Sådan én sørger for et unikt design på denne ene side. Redigeringen skal således ske ved brug af samme page builder. Heri kan der godt ligge en risiko i at anrette utilsigtet skade, da der herved redigeres i både design og indhold på samme tid.